MENU
numer telefonu

Pracownia RTG

Informacje dla Pacjenta Informacje dla Lekarzy

UWAGA: Pacjentko poinformuj personel jeśli jesteś w ciąży

Zgodnie z polskim prawem w celu wykonania zdjęcia pantomograficznego rtg niezbędne jest skierowanie od lekarza stomatologa (dla pacjentów leczących się poza naszym gabinetem). W przypadku braku takiego skierowania, zdjęcie panoramiczne możemy wykonać dopiero po wcześniejszej konsultacji stomatologicznej i ustaleniu wskazania do wykonania badania radiologicznego

Aby przyspieszyć proces wykonania zdjęcia pantomograficznego i cefalometrycznego prosimy by zdjąć z okolicy głowy, szyi, uszu wszelkie ozdoby metalowe (naszyjniki, kolczyki) oraz wyjąć z jamy ustnej protezy ruchome lub ozdoby metalowe.

Osobom poniżej 16 roku życia wpisujemy wykonanie badania do książeczki zdrowia dziecka. Zdjęcia wykonujemy w obecności rodzica lub opiekuna.

Wykonywane zdjęcia przekazujemy pacjentowi w postaci wydruku na precyzyjnej drukarce (rtg pantomograficzne, cefalometryczne) lub pliku zdjęciowego wraz z przeglądarką na płycie CD. Dzięki technice cyfrowej możliwe jest już po kilku sekundach oglądanie wykonanego zdjęcia na monitorze komputera.

 

Rodzaje zdjęć:


Radiowizjografia

zdj

Radiowizjografia jest alternatywną, unowocześnioną wersją starej aparatury rentgenowskiej, umożliwiającą uzyskanie obrazu RTG widocznego na ekranie komputerowa natychmiast po wykonaniu zdjęcia. Oprócz szybkości działania, najważniejszą cechą radiografii cyfrowej jest zmniejszenie czasu ekspozycji pacjenta na promieniowanie do 0,02 s, a więc aż o 10-50 razy.

zdj

Dawka promieniowania jest zredukowana do poziomu wielokrotnie niższego od norm dopuszczalnych polskim i międzynarodowym prawem. Nasza Poradnia została wyposażona w aparat RTG CS 2200 i cyfrowy system Radiowizjografii Carestream 5100. Zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne pozwalają uzyskać obrazy wysokiej rozdzielczości. Zdjęcie może być poddawane wielokrotnej obróbce, która pozwala na otrzymanie najdokładniejszego obrazu umożliwiającego szybką i trafną diagnozę. Wszystkie zdjęcia są archiwizowane w pamięci komputera, dzięki czemu stomatolog w prosty sposób może wrócić do wcześniejszych badań. Personel został przeszkolony w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji, przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zaś gabinet wyposażano we wszystkie niezbędne urządzenia ochronne.

System ten umożliwia wykonanie przede wszystkim zdjęć punktowych przylegających. Zdjęcia te są najczęściej wykonywanymi zdjęciami rentgenowskim w stomatologii.


Pantomografia

zdj

Pantomografia jest techniką radiologiczną używaną w celu otrzymania pojedynczego zdjęcia struktur twarzy, na którym uwidoczniona jest zarówno szczęka jak i żuchwa z łukami zębowymi, zatoka szczękowa i stawy skoroniowo-żuchwowe. Każdy pacjent powinien zdjęcie pantomograficzne wykonać przynajmniej raz na dwa lata z racji na niewielką dawkę promieniowania oraz dużą wartość diagnostyczną. Zdjęcie to pozwala na wykrycie ognisk zapalnych oraz zmian chorobowych w obrębie kości szczęki już na etapie zanim pojawią się objawy odczuwalne dla pacjenta. Dzięki temu możliwe jest wczesne rozpoczęcie leczenia stomatologicznego. Zdjęcie pantomograficzne jest bardzo ważne we wszystkich dziedzinach stomatologii, zarówno w stomatologii ogólnej, endodoncji (leczeniu kanałowym), ortodoncji, protetyce, czy chirurgii stomatologicznej i implatologii.


Cefalometria (zdjęcie z analizą)

zdj

Badanie cefalometryczne (telerentegenogram) to rodzaj zdjęcia RTG czaszki w pozycji bocznej. Na zdjęciu cefalometrycznym widać dokładnie tkanki miękkie twarzy pacjenta, podniebienie twarde i zatoki przynosowe. Cefalometria wykorzystywana jest głównie w diagnostyce ortodontycznej.

zdj

Nowoczesne oprogramowanie i techniki pozwalają na dokładne planowanie leczenia ortodontycznego a także stanowi nieocenioną pomoc w przygotowaniu do zabiegów chirurgicznych i implantologii.

W poradni dysponujemy nowoczesnym cyfrowym apatatem pantomograficznym z przystawką cefalometryczną CS 9000 C

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy. Prosimy o kontakt w celu przesłania do Państwa bloczków skierowań. Standardowo zdjęcia pantomograficzne i cefalometrycne drukujemy na kliszy, a także w postaci plików na plycie CD. Zdjęcia punktowe przekazujemy tylko w formie pliku na płycie CD.