MENU
numer telefonu

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta niepełnoletniego

Cennik

Stomatologia Zachowawcza Stomatologia Dziecięca Chirurgia Stomatologiczna Protetyka Ortodoncja RTG

1 Badanie lekarskie z konsultacją, przegląd (dla stałych pacjentów bezpłatnie) 00,00 zł
2 Znieczulenie do leczenia 0,00 zł
3 Wystawienie zaświadczenia, opinii na życzenie pacjenta/wystawienie recepty 0,00 zł
4 Zabezpieczenie zęba materiałem tymczasowym Coltosol (fleczer) 0,00 zł
5 Opatrunek leczniczy w zębie stałym (tlenek cynku) 00,00 zł
6 Wypełnienie zęba materiałem chemoutwardzalnym 0,00 zł
7 Wypełnienie zęba materiałem światłoutwardzalnym Filtek/Gradia/Evetric 00,00-0,00 zł
8 Licowanie zęba materiałem światłoutwardzalnym 0,00 zł
9 Całkowita odbudowa zęba materiałem światłoutwaldzalnym na kształtce standardowej 0,00 zł
10 Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym z zastosowaniem 1 włókna szklanego 00,00 zł
dodatkowe włókno szklane +0,00 zł
11 Przykrycie miazgi bezpośrednie materiałem MTA 0,00 zł
12 Usunięcie kamienia ultradźwiękami (scaling) 0,00-0,00 zł
13 Piaskowanie całości uzębienia wraz z usunięciem kamienia 00,00 zł
14 Fluoryzacja zębów pianką fluorową (jako osobna procedura) 00,00 zł
15 Wybielanie zębów techniką hybrydową tj. połączenie piaskowania, wybielania w gabinecie i wybielania nocnego (w cenie materiał na 7 nocy)-oba łuki 00,00 zł
16 Wybielanie zęba martwego- cena nie obejmuje odbudowy zęba 1 wizyta 0,00 zł, każda
kolejna- 00,00 zł
17 Usuwanie przebarwień preparatem Icon 0,00 zł
1 ząb
18 Leczenie nadwrażliwości zębów/1 ząb- 1 wizyta 0,00 zł
19 Trepanacja zęba martwego z dezynfekcją zęba (jako osobna procedura bez kontynuacji leczenia endo w D.M.) 0,00 zł
20 Dewitalizacja zęba (jako osobna procedura bez kontynuacji leczenia endo w D.M.) 0,00 zł
21 Odbudowa ścian zęba konieczna do leczenia endodontycznego (np. do utrzymania leku w przypadku dużego zniszczenia zęba) 0,00 zł
22 Leczenie kanałowe zęba przedniego proste (cena nie odbudowy zęba) 0,00-00,00 zł
23 Leczenie kanałowe zęba przedtrzonowego proste (cena nie obejmuje odbudowy zęba) 00,00-0,00 zł
24 Leczenie kanałowe zęba trzonowego proste (cena nie obejmuje odbudowy zęba) 0,00-00,00 zł
25 Leczenie zmiany okołowierzchołkowej/każda wizyta 0,00 zł
26 Leczenie kanałowe skomplikowane, powtórne (tzw. re-endo) Indywidualna wycena
27 Wypełnienie kanałów ciekłą gutaperką (dopłata do podstawowego leczenia endodontycznego- w zależności od ilości kanałów 00,00-0,00 zł
28 Zamknięcie perforacji dna komory MTA 0,00 zł
29 Kiretaż zamknięty 1 ząb w znieczuleniu 0,00-00,00 zł
30 Leczenie chorób błon śluzowych (każda wizyta)/płukanie 1 kieszonki dziąsłowej z aplikacją leku 0,00-00,00zł

1 Wizyta adaptacyjna 0,00 zł
2 Badanie lekarsko- stomatologiczne z konsultacją (dla stałych pacjentów bezpłatnie) 0,00 zł
3 Wypełnienie zęba mlecznego materiałem światłoutwardzalnym ( białym lub w kolorze) 0,00 zł
4 Wypełnienie zęba mlecznego materiałem chemoutwardzalnym 0,00 zł
5 Lakowanie zęba mlecznego 0,00 zł
6 Lakowanie zęba stałego 0,00 zł
7 Poszerzone lakowanie zęba stałego 0,00 zł
8 Trepanacja zęba mlecznego 00,00 zł
9 Leczenie kanałowe zęba mlecznego/ każda wizyta 0,00 zł
10 Drenaż ropnia przy zębie mlecznym 00,00 zł
11 Impregnacja 1 zęba mlecznego (lapisowanie) 00,00 zł (+0,00 zł każdy kolejny)
12 Fluoryzacja /lakierowanie zębów stałych 00,00 zł

1 Konsultacja specjalistyczna 0,00-0,00 zł
2 Ekstrakcja zęba mlecznego 0,00-0,00 zł
3 Ekstrakcja zęba 0,00-0,00 zł
4 Ekstrakcja chirurgiczna zęba 0,00-0,00 zł
5 Ekstrakcja chirurgiczna zęba zatrzymanego 00,00-00,00 zł
6 Ekstrakcja pozostawionego/złamanego korzenia 00,00-00,00 zł
7 Nacięcie ropnia podśluzówkowego 0,00 zł
8 Leczenie suchego zębodołu (każda wizyta) 00,00-00 zł
9 Odsłonięcie zęba zatrzymanego do leczenia ortodontycznego 0,00-00,00 zł
10 Wycięcie kieszeni dziąsłowej (np. przy 8-ce dolnej) 0,00-0,00 zł
11 Plastyka połączenia ustno – zatokowego po ekstrakcji jednocześnie/ jako oddzielne postępowanie 0,00-00,00/00,00-00,00 zł
12 Hemisekcja 00,00-0,00 zł
13 Resekcja korzenia zęba przedniego 00,00-00,00 zł
14 Resekcja korzenia zęba bocznego 00,00-00,00 zł
15 Wyłuszczenie torbieli 00,00-00,00 zł
16 Plastyka wędzidełka wargi/języka 0,00-0,00 zł
17 Pogłębienie przedsionka/dna jamy ustnej 0,00-00,00 zł
18 Plastyka wyrostka zębodołowego 0,00-0,00 zł
19 Wycięcie zmian błony śluzowej 0,00-00,00 zł
20 Badanie histopatologiczne 00,00 zł
21 Kiretaż otwarty 1 kieszonka każda następna 00,00-00,00 zł
00,00 zł
22 Plastyka recesji dziąsła 0,00-0,00 zł
23 Plastyka recesji dziąsła z przeszczepem łącznotkankowym 00,00-00,00 zł
24 Gingiwektomia – korekta linii dziąsła 0,00-00,00 zł
25 Zabieg płatowy/ sterowana regeneracja kości- za jedną przestrzeń np. ekstrakcja zęba z natychmiastową augmentacją biomateriałem

każdy następny ząb

00,00-00,00 zł
+biomateriał
0,00 zł
26 Przeszczep kości 00,00-00,00 zł
27 Leczenie implantologiczne wycena indywidualna po konsultacji chirurgiczno-protetycznej i TK

1 Konsultacja specjalistyczna 00,00 zł
2 Modele diagnostyczne + plan leczenia 00,00 zł
3 Rejestracja do leczenia łukiem twarzowym 00,00 zł
4 Proteza osiadająca 1-3 zęby 00,00 zł
5 Proteza osiadająca 4-9 zębów 00,00 zł
6 Proteza osiadająca 10-14 zębów 000,00 zł
7 Dopłata do płyty przezroczystej w protezie osiadającej 0,00 zł
8 Siatka wzmacniająca do protezy srebrna/złota (dopłata do protezy) 0,00/00,00 zł
9 Naprawa protezy bez wycisku (sklejenie) 0,00 zł
10 Naprawa protezy z pobraniem wycisku (np. dostawienie klamry, 1 zęba) 00,00 zł
+ 0,00 zł za każdy dodatkowy element
11 Podścielenie protezy 0,00 zł
12 Korekta protezy wykonanej w innym gab (korekta protezy wykonanej w gabinecie-bezpłatnie) 0,00 zł
13 Proteza szkieletowa 000,00 zł
14 Proteza szkieletowa- szynoproteza 00,00 zł
15 Proteza acetalowa 000,00 zł
16 Proteza acronowa 000,00 zł
17 Microproteza acron (do 3 zębów) 00,00 zł
18 Korona porcelanowa na podbudowie metalowej 00,00 zł
19 Korona porcelanowa na podbudowie ze złota 00,00 zł + cena złota
20 Korona porcelanowa dla alergików, na podbudowie metalowej nie zawierającej niklu 000,00 zł
21 Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu 00,00 zł
22 Korona pełnoceramiczna 00,00 zł
23 Korona kompozytowa 00,00 zł
24 Korona pełnolana 00,00 zł
25 Korona akrylowa 00,00 zł
26 Korona teleskopowa 00,00 zł
27 Korona tymczasowa wykonana w gabinecie/ wykonana w pracowni prot 120,00/00,00 zł
28 Most adhezyjny kompozytowy ( cena uzupełnienia braku 1 zęba) 000,00 zł
29 Licówka porcelanowa 00,00 zł
30 Inlay/Onlay/Overlay kompozytowy 0,00 zł
31 Wkład indywidualny lany 00,00 zł
32 Frezowanie korony, interlock- 1 element 0,00 zł
33 Zatrzask kulowy zewnątrzkoronowy "Bredent" 00,00 zł
34 Zatrzask zewnątrzkorzeniowy 0,00 zł
35 Zespolenie kładkowe 00,00 zł
36 Podparcie szklane ZX 27 00,00 zł
37 Przecięcie, usunięcie korony/mostu (1 punkt) 0,00 zł
38 Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego (każda wizyta) 0-00,00 zł
39 Cementowanie 1 punktu (pracy wykonanej w innym gab.stom.) 0,00 zł
40 Szyna odciążająca, relaksująca z ercoduru 0,00 zł

1 Konsultacja specjalistyczna 0,00-0,00 zł
2 Plan leczenia 0,00 zł
3 Modele diagnostyczne 0,00 zł
4 Płytka Schwarza/ze śrubą trójkierunkową 0,00 zł/0,00 zł
5 Aparat dwuszczękowy 00,00 zł
6 Aparat stały metalowy (jeden łuk) 000,00 zł
7 Aparat stały samoligaturujący (jeden łuk) 00,00 zł
8 Aparat stały estetyczny (jeden łuk) 000,00 zł
9 Aparat stały fragmentaryczny 00,00 zł
10 Aparat RME/ HYRAX 00,00 zł
11 Aparat RME z hakami 000,00 zł
12 Maska twarzowa 0,00 zł
13 Demontaż aparatu z retencją (jeden łuk) 00,00 zł
14 Wymiana szyny retencyjnej 0,00 zł
15 Przyklejenie retencji 0,00 zł
15 Trainer 0,00 zł
16 Miniimplant ortodontyczny 00,00 zł
17 Przerzut podniebienny 00,00 zł
18 Stały aparat czynnościowy wysuwający żuchwę 00,00 zł
19 Wizyta kontrolna (aparat stały) 0,00 zł
20 Wizyta kontrolna (aparat zdejmowany) 0,00 zł
21 Wizyta kontrolna fragment 0,00 zł
22 Równia nakładkowa 0,00 zł
23 Łuki operacyjne 00,00 zł
24 Invisalign Full 000,00 zł
25 Invisalign Lite 000,00 zł

1 Zdjęcie punktowe zęba (do leczenia zęba w Dental Meritum) ,00 zł
2 Zdjęcie punktowe zęba – płyta CD (dla pacjentów z innych gabinetów) ,00 zł
3 Zdjęcie pantomograficzne (płyta CD+ klisza) 00,00 zł
4 Zdjęcie telerentgenowskie boczne czaszki w zwarciu (płyta CD+ klisza) 00,00 zł
5 Komplet zdjęć (pantomograficzne i telerentgenogram boczny) 0,00 zł
6 Zdjęcia do oceny stawu skroniowo-żuchwowego przy ustach otwartych i zamkniętych ( 2 zdjęcia- płyta CD+klisza) 0,00 zł
7 Ponowny wydruk zdjęcia- 1 klisza/ nagranie CD 0,00/,00 zł