MENU
numer telefonu

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta niepełnoletniego

Cennik

Stomatologia Zachowawcza Stomatologia Dziecięca Chirurgia Stomatologiczna Protetyka Ortodoncja RTG

1 Badanie lekarskie, przegląd, konsultacja (dla stałych pacjentów bezpłatnie) 50,00 zł
2 Znieczulenie do leczenia 0,00 zł
3 Zabezpieczenie zęba materiałem tymczasowym Coltosol (fleczer) 50,00 zł
4 Opatrunek leczniczy w zębie stałym (tlenek cynku w zębie stałym) 80,00 zł
5 Wypełnienie zęba materiałem chemoutwardzalnym (Fuji Triage) 110,00 zł
6 Wypełnienie zęba materiałem światłoutwardzalnym Filtek/Gradia/Evetric 130,00-150,00 zł
7 Wypełnienie zęba materiałem o zwiększonej twardości 150,00-170,00 zł
8 Licowanie zęba materiałem światłoutwardzalnym 150,00 zł
9 Całkowita odbudowa zęba materiałem światłoutwaldzalnym na kształtce standardowej 150,00 zł
10 Odbudowa zęba po leczeniu kanałowym z zastosowaniem 1 włókna szklanego 300,00 zł
dodatkowe włókno szklane +50,00 zł
11 Przykrycie miazgi bezpośrednie materiałem MTA 70,00 zł
12 Usunięcie kamienia ultradźwiękami (scaling) 80,00-120,00 zł
13 Piaskowanie całości uzębienia 150,00 zł
14 Fluoryzacja zębów pianką fluorową (jako osobna procedura) 60,00 zł
15 Wybielanie zębów nocne materiałem Opalescence (oba łuki) 800,00 zł
16 Wybielanie zębów w gabinecie materiałem Bianco/Opalescence 800,00 zł
17 Wybielanie zęba martwego Opalescence endo/Peroxidon 1 wizyta 100,00 zł, każda
kolejna- 60,00 zł
18 Leczenie nadwrażliwości zębów/1 ząb- 1 wizyta 30,00 zł
19 Trepanacja zęba martwego z dezynfekcją zęba 80,00 zł
20 Dewitalizacja zęba w znieczuleniu 100,00 zł
21 Odbudowa zęba konieczna do leczenia endodontycznego (np. do utrzymania leku w przypadku dużego zniszczenia zęba) 50,00-100,00 zł
22 Leczenie kanałowe zęba przedniego proste (cena nie obejmuje RTG i odbudowy zęba) 250,00-300,00 zł
23 Leczenie kanałowe zęba przedtrzonowego proste (cena nie obejmuje RTG i odbudowy zęba) 300,00-350,00 zł
24 Leczenie kanałowe zęba trzonowego proste (cena nie obejmuje RTG i odbudowy zęba) 350,00-400,00 zł
25 Leczenie zmiany okołowierzchołkowej/każda wizyta 60,00-100,00 zł
26 Leczenie kanałowe skomplikowane, powtórne (tzw. re-endo) Indywidualna wycena
27 Wypełnienie kanałów ciekłą gutaperką (dopłata do podstawowego leczenia endodontycznego- w zależności od ilości kanałów 50,00-100,00 zł
28 Zamknięcie perforacji dna komory MTA 100,00 zł
29 Kiretaż zamknięty 1 ząb w znieczuleniu 50,00-70,00 zł
30 Leczenie chorób błon śluzowych (każda wizyta)/płukanie 1 kieszonki dziąsłowej z aplikacją leku 50,00 zł
31 Wystawienie zaświadczenia, opinii na życzenie pacjenta 50,00 zł

1 Wizyta adaptacyjna 50,00 zł
2 Badanie lekarsko- stomatologiczne (dla stałych pacjentów bezpłatnie) 50,00 zł
3 Wypełnienie zęba mlecznego materiałem światłoutwardzalnym ( białym lub w kolorze) 100,00 zł
4 Wypełnienie zęba mlecznego materiałem chemoutwardzalnym Fuji Triage 80,00 zł
5 Lakowanie zęba mlecznego 50,00 zł
6 Lakowanie zęba stałego 60,00 zł
7 Poszerzone lakowanie zęba stałego 100,00 zł
8 Trepanacja zęba mlecznego 50,00 zł
9 Leczenie kanałowe zęba mlecznego/ każda wizyta 50,00-70,00 zł
10 Drenaż ropnia przy zębie mlecznym 50,00-70,00 zł
11 Impregnacja 1 zęba mlecznego 30,00 zł (+10,00 zł każdy kolejny)
12 Fluoryzacja /lakierowanie zębów stałych 60,00 zł

1 Konsultacja specjalistyczna 70,00-100,00 zł
2 Ekstrakcja zęba mlecznego 50,00-100,00 zł
3 Ekstrakcja zęba 150,00-200,00 zł
4 Ekstrakcja chirurgiczna zęba 250,00-350,00 zł
5 Ekstrakcja chirurgiczna zęba zatrzymanego 400,00-550,00 zł
6 Ekstrakcja pozostawionego/złamanego korzenia 200,00-300,00 zł
7 Nacięcie ropnia podśluzówkowego 80,00 zł
8 Leczenie suchego zębodołu (każda wizyta) 50,00 zł
9 Odsłonięcie zęba zatrzymanego do leczenia ortodontycznego 300,00-450,00 zł
10 Wyciecie kieszeni dziąsłowej (np. przy 8-ce dolnej) 150,00 zł
11 Plastyka połączenia ustno – zatokowego po ekstrakcji jednocześnie/ jako oddzielne postępowanie 250,00-300,00/300,00-400,00 zł
12 Hemisekcja 200,00-250,00 zł
13 Resekcja korzenia zęba przedniego 500,00-600,00 zł
14 Resekcja korzenia zęba bocznego 600,00-700,00 zł
15 Wyłuszczenie torbieli 500,00-600,00 zł
16 Plastyka wędzidełka wargi/języka 150,00-250,00 zł
17 Pogłębienie przedsionka/dna jamy ustnej 350,00-400,00 zł
18 Plastyka wyrostka zębodołowego 250,00-350,00 zł
19 Wycięcie zmian błony śluzowej 250,00-400,00 zł
20 Badanie histopatologiczne 100,00 zł
21 Kiretaż otwarty 1 kieszonka każda następna 400,00-500,00 zł
100,00 zł
22 Plastyka recesji dziąsła 450,00-550,00 zł
23 Plastyka recesji dziąsła z przeszczepem łącznotkankowym 600,00-800,00 zł
24 Gingiwektomia – korekta linii dziąsła 150,00-200,00 zł
25 Zabieg płatowy/ sterowana regeneracja kości- za jedną przestrzeń np. ekstrakcja zęba z natychmiastową augmentacją biomateriałem

każdy następny ząb

500,00-600,00 zł
+biomateriał
150,00 zł
26 Implanty (Nobel Biocare, Dentium) część chirurgiczna 2700,00-3200,00 zł
27 Przeszczep kości 1500,00-2500,00 zł
28 Podnoszenie dna zatoki szczękowej 2500,00-3000,00 zł

1 Konsultacja specjalistyczna 50,00-100,00 zł
2 Modele diagnostyczne 80,00 zł
3 Proteza całkowita 650,00 zł
4 Proteza częściowa osiadająca 1-3 zęby 350,00-400,00 zł
5 Proteza częściowa osiadająca 4-8 zębów 450,00-550,00 zł
6 Proteza częściowa osiadająca 9-13 zębów 550,00-600,00 zł
7 Dopłata do płyty przezroczystej w protezie osiadającej 100,00 zł
8 Siatka wzmacniająca do protezy srebrna/złota (dopłata do protezy) 100,00/150,00 zł
9 Naprawa protezy bez wycisku (sklejenie) 100,00 zł
10 Naprawa protezy z pobraniem wycisku (np. dostawienie klamry, 1 zęba) 120,00 zł
+ 10,00 zł za każdy dodatkowy element
11 Podścielenie protezy 180,00-200,00 zł
12 Korekta protezy (korekta protezy wykonanej w gabinecie-bezpłatnie) 40,00-50,00 zł
13 Proteza szkieletowa 1200,00 zł
14 Proteza szkieletowa- szynoproteza 1500,00 zł
15 Proteza acetalowa 1200,00 zł
16 Proteza acronowa 1500,00 zł
17 Korona porcelanowa na podbudowie metalowej 650,00 zł
18 Korona porcelanowa na podbudowie metalowej – jako punkt w moście 650,00 zł
19 Korona porcelanowa na podbudowie ze złota 650,00 zł + cena złota
20 Korona porcelanowa dla alergików, na podbudowie metalowej nie zawierającej niklu 700,00 zł
21 Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu 1200,00 zł
22 Korona pełnoceramiczna 1200,00 zł
80-100,00 zł
23 Korona kompozytowa 450,00 zł
24 Korona pełnolana 400,00 zł
25 Korona akrylowa 400,00 zł
26 Korona teleskopowa 1200,00 zł
27 Korona tymczasowa wykonana w gabinecie/ wykonana w pracowni prot 50,00/120,00 zł
28 Korona na implancie - porcelana na podbudowie metalowej 2000,00 zł
29 Korona na implancie na podbudowie cyrkonowej 2500,00 zł
30 Punkt w moście na implantach - porcelana na metalu/na cyrkonie 1000,00/1500,00 zł
31 Licówka porcelanowa 1200,00 zł
32 Inlay/Onlay/Overlay kompozytowy 550,00 zł
33 Wkład standardowy z włókna szklanego (bez odbudowy zęba) 150,00 zł
34 Wkład indywidualny lany prosty/składany 300,00/350,00 zł
35 Frezowanie korony/ Interlock – 1 element 100,00 zł
36 Szyna odciążająca, relaksująca z ercoduru 250,00 zł
37 Zatrzask kulowy zewnątrzkoronowy „Bredent” 400,00 zł
38 Zatrzask zewnątrzkorzeniowy 800,00 zł
39 Zespolenie kładkowe 1200,00 zł
40 Podparcie szklane ZX 27 750,00 zł
41 Przecięcie, usunięcie korony/mostu (1 punkt) 50,00 zł
42 Usunięcie wkładu koronowo- korzeniowego (każda wizyta) 50,00-80,00 zł
43 Cementowanie 1 punktu ( wykonanej w innym gab. stom. - bez gwarancji) 80,00-100,00 zł
44 Szynowanie zębów przednich rozchwianych- 1 przestrzeń międzyzębowa 80,00 zł

1 Konsultacja specjalistyczna 70,00-120,00 zł
2 Plan leczenia 100,00 zł
3 Modele diagnostyczne 70,00 zł
4 Płytka Schwarza 500,00 zł
5 Aparat dwuszczękowy 650,00 zł
6 Aparat stały metalowy (jeden łuk) 1600,00 zł
7 Aparat stały samoligaturujący (jeden łuk) 2000,00 zł
8 Aparat stały estetyczny (jeden łuk) 2500,00 zł
9 Aparat stały fragmentaryczny 1000,00 zł
10 Aparat RME/ HYRAX 700,00 zł
11 Maska twarzowa 300,00 zł
12 Demontaż aparatu z retencją (jeden łuk) 500,00 zł
13 Wymiana szyny retencyjnej 250,00 zł
14 Trainer 300,00 zł
15 Miniimplant ortodontyczny 500,00 zł
16 Przerzut podniebienny 300,00 zł
17 Stały aparat czynnościowy wysuwający żuchwę 1100,00 zł
18 Wizyta kontrolna (aparat stały) 150,00 zł
19 Wizyta kontrolna (aparat zdejmowany) 70,00 zł

1 Zdjęcie punktowe zęba (do leczenia zęba w Dental Meritum) 20,00 zł
2 Zdjęcie punktowe zęba – płyta CD (dla pacjentów z innych gabinetów) 30,00 zł
3 Zdjęcie pantomograficzne (płyta CD+ klisza) 70,00 zł
4 Zdjęcie telerentgenowskie boczne czaszki w zwarciu (płyta CD+ klisza) 70,00 zł
5 Komplet zdjęć (pantomograficzne i telerentgenogram boczny) 120,00 zł
6 Zdjęcia do oceny stawu skroniowo-żuchwowego przy ustach otwartych i zamkniętych ( 2 zdjęcia- płyta CD+klisza) 120,00 zł
7 Ocena wieku kostnego, RTG nadgarstka (płyta CD+klisza) 70,00 zł
8 Ponowny wydruk zdjęcia- 1 klisza/ nagranie CD 10,00/5,00 zł